عاشقان هرگز نمیمیرند >> هیئت جوانان پنج تن آل عبا (ع) <<

نکته: دانستن تجمع سیارات (علم نجوم) در این باب بسیار لزومی می باشد. (اجتماع، تسدیس، تثلیث، تربیع، مقابله) (ارباب شب و ارباب روز).

 

اگر خواهان ارتباط با جنیان هستید و مایلید در بعضی مسائل از آنها کمک بخواهید یا سوال کنید ما به شما کمک میکنیم که چگونه و به چه طریق با آنها ارتباط برقرار کنید.

 

نکته: تمام 5 روش این کار، شرایط خاصی را می طلبد که باید به آنها توجه کرد.

 

روش اول : هر کس این اسما را کف دست خود بنویسد و تنها بخوابد یکی از پریان بیاید از هرچه خواهد در خواب او را با خبر میکند.

این است :    شَهَثَ – هُثَ – یَهُثَ

 

روش دوم : بر انگشت ابام بنویسد این اسماء را. یکی از جنیاین بیاید و هر چه بخواهد او را در خواب خبر دهد. باید که نترسد و در هنگام خواب با کسی سخن نگوید.

 

این است :    شَمعون – پَهُوهَ – شَرُوهَ

 

روش سوم (روش تسخیر جن هندی) : 5144 مرتبه سوره چن را بدون بسمله بخواند، یک نفر از جن ها به تسخیر او در می آید و قاری باید همیشه حرز چهارده معصوم را در گردن داشته باشد.

 

روش چهارم : در نیمه شب چهارشنبه برخیزد، دو رکعت نماز بخواند و در خلوت بعد از سلام در خلوت این عزیمت را سیصد مرتبه بخواند. در بین تکلم نکند، خواب نرود. به امر الله تعالی هفت تن از جن حاضر شود. هر سوال دارد، بپرسد. جواب دهند. اما با ادب باشد و دائم در بخورات...

 

عزیمت این است : بسم الله الرحمن الرحیم، عزمت و علیکم برب جبراییل، اتافیل، اسماعیل، ملکان، مسلطان علی سلاطین الجن و الانس و الشیاطین، احضروا یا اصحاب الجن و الشیاطین. من جانب المشارق و المغارب. احضرو من جانب الجنوب و الشمال. بحق الم. الله لا اله الا هو الحی القیوم و بحق لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله و بحق سلیمان بن داوود (علیه السلام) برحمتک یا ارحم الراحمین.

 

روش پنجم : در شب دوشنبه پانزدهم ماه دو هزار و نهصد و پنجاه و سه مرتبه (2953) این اسماء را بخواند، در جای خلوت و با وضو و مکان پاک و لباس پاک البته حاضر شود و بعد از حاضر شدن عهد بگیرد. اگر نتواند عهد بگیرد در هلاک خود کوشیده باشد و سلام...

 

این است که باید خوانده شود (2953 بار) : مَقضا – ضَغفا – لیضا

 

 

این هم قسمت کوچکی در باب علم هیمیا...

 

<اگر چشم دلت بینای راز است          رسیدن تا خدا یک جو نیاز است>

 

 

در باب علم طلسمات و عزایم: که علم طلسمات علمی بس شریف است و آن همراه است با عزایم که خوانده میشود و بخورات خاص آن که نتیجه مطلوب حاصل میشود. که آن نتیجه باعث میشود که بر افکار مردم تسلط پیدا کند و به راحتی به کارهایی که میخواهد در افکار مردم انجام دهد بروز میدهد. مثل زبان بند شدن شخص. محبت پیدا کردن شخص به شما. جدا کردن دو شخص از هم. پیوند دادن دو شخص به هم. سیاه کردن شخص در نظر مردم. آواره کردن شخص از محل خود. بخت گشایی و بستن بخت دیگران و هزاران کار دیگر (ولی باز هم تاکید میکنم که شرایط کار لزوما باید فراهم باشد)

 

روش اول : احضار کردن شخص و محبت پیدا کردن او به شما. این اشکال را بر کاغذ و یا بیضه مرغ سفید نوشته و در آتش دفن کنید تا حرارت به او رسد و یا کاغذ را بسوزانید. بسیار موثر است و من خود نیز بسیار تجربه کرده ام.

این است : عظمت علیکم بنات ابلیس و تناطیفورش بنت ابلیس بحق هذه العزیمه 999 دﱠدﱠدﱠق ک ه ه ه حاضر گردد فلان زاده فلان. (تذکر : به جای قلان زاده فلان باید اسم مطلوب و مادرش را بنویسید. مثل احمد زاده فاطمه)

 

روش دوم : اگر خواهی که مطلوب تو بیاید و مطلوب تو گردد، بیاور موی سر او را و با موی سر خود با ابریشم سیاه هفت گره بزن و بر هر گره که زدی یک بار این آیه را بخوان و بگو حاضر کردم فلان زاده فلان را به طرف ، اسم خودت را با اسم مادرت میگویی.

 

آیه این است : انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون.

 

روش سوم : این طلسم را به جهت محبت روی نعل نقش نموده و در آتش دفن کن و یا بر کاغظ نوشته و در آتش بسوزان. بسیار موثر است:

 

ت

124

ک

995

ث

80

ق

19

22

55

996

81

125

23

82

57

18

998

126

997

 

روش چهارم : محبت. اگر خواسته باشی که دو نفر را با یکدیگر پیوند محبت دهی که از هم جدا نشوند بیاور موی سر طرفین را و سوره مبارک «یس» را تا مبین اول که خواندی موی طرفین را یک گره بزن و بگو پیوند کردم قلب فلان زاده فلان به قلب و جان فلان زاده فلان. به هر مبینی که رسیدی نیت محبت کن به طریقی که گذشت تا هفت مبین و آن موها را به پای خرچنگی بسته و در آب رها کن.

 

روش پنجم : اگر خواهی که زبان جمعی خلق بر روی تو بسته گردد این آیه را روی انگشتر گردون نقش نموده و هر گاه با کسی صحبت میکند بگرداند. زبان او بر رویش بسته شود.

آیه این است : انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون.

و این آیه را پشت انگشتر نقش کند : یحیونهم کحب الله و الذین آمنو اشد حبالله

 

روش ششم : اگر خواهی که میان دو کس جدایی و دشمنی اندازی (زن و شوهر) بگیر از هفت گور کهنه قدری خاک و این مهر را بر هفت پاره کاغذ بنویس و آن خاک ها را در میان کاغذ بگذار و در خانه او یا در جایی دیگر پنهان کن. چنان شود که یکدیگر را هرگز نتوانند دید.

 

این است : ره ره ره حمعا حمعا صعههه ح ح ح ه ه ه لهه لهههه لهم

 

روش هفتم : اگر خواهی که سیاه کنی مردی را از نظر تمام زن ها و دیگر قادر نباشد با زنی صحبت و نزدیکی کند، بیاور چهار لوح از چهار جوش سلیمانی و یک لوح از طلای خالص و نقش دیو سلیمانی را روی لوح ها نقش کرده، در ساعت قمر در عقرب و یا ساعت زحل که خالی از نحوس نباشد و عطارد نزدیک مریخ میان هشت درجه و بیست و سه دقیقه و خانه شمس تاریک و ظلمت، در خانه زحل باشد. باید که پشت به قبله کنده شود. دهان را تلخ کرده و لوح طلا را در دهان میت پیچیده و روی کفن او مینویسیم فلان زاده فلان را سیاه کردم در نظر تمام زن های عالم. چنان شود که دیگر کسی با او صحبت نکند.

تذکر : مبادا این کار را برای مسلمان انجام دهی که غضب خدا شمال حالت میشود.

 

                              واحد فرهنگی هیئت جوانان پنج تن آل عبا (ع)

 

 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۶/۰۴/۰۲ساعت 15:29  توسط ابوالفضل محبی   |